โรงเรียนไพศาลีพิทยา จัดพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

About admin