โรงเรียนไพศาลีพิทยา จัดกิจกรรมการแนะแนวศึกษาต่อ เปิดโลกกว้างทางการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

About admin