โรงเรียนไพศาลีพิทยา จัดกิจกรรมวันพระในโรงเรียน “ทำบุญบูชาพระคุณครู ม่งรู้คุณกตัญญูกตเวที” จัดทำบุญทุกวันพฤหัสบดี ตลอดภาคเรียนที่ 2/2560 เดือนพฤศจิกายน 2560 – เดือนมีนาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

About admin