โรงเรียนไพศาลีพิทยา จัดกิจกรรม วันสันติภาพสากล (International Day of Peace) ในวันที่ 21 กันยายน 2560 เพื่ออุทิศแก่สันติภาพ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 65

About admin