โรงเรียนไพศาลีพิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

39 38 37 36 35 34 33 32 31 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12

About admin