โรงเรียนไพศาลีพิทยา ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21

About admin