โรงเรียนไพศาลีพิทยาได้รับเกียรติเป็นจุดศูนย์ประสานงานและบริการประชาชน เพื่อรองรับข้าราชการหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป ที่จะมาร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0177

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0178

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0179

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0180

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0181

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0182

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0186

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0187

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0190

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0191

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0192

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0193

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0194

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0196

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0197

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0203

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0204

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0205

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0207

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0208

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0212

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0213

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0216

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0219

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0220

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0221

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0222

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0223

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0224

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0225

 

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0226

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0227

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0228

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0230

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0231

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0232

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0233

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0234

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0235

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0236

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0237

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0238

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0247

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0246

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0245

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0244

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0242

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0241

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0240

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0239

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0250

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0251

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0252

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0253

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0254

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0255

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0256

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0257

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0258

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0259

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0260

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0261

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0262

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0263

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0271

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0272

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0273

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0274

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0275

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0276

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0277

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0278

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0279

26 ต.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0280
26 ต_0.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0182

26 ต_0.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0184

26 ต_0.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0186
26 ต_0.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0188
26 ต_0.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0193

26 ต_0.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0259

26 ต_0.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0260

26 ต_0.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0255

 

26 ต_0.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0254

26 ต_0.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0253

26 ต_0.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0252

26 ต_0.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0251

26 ต_0.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0250

26 ต_0.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0248

26 ต_0.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0249

26 ต_0.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0247

26 ต_0.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0245

26 ต_0.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0246

26 ต_0.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0241

26 ต_0.ค 60_๑๗๑๐๒๘_0240

S__7315477 83051

S__11542554

S__11542558

S__30162949

S__30162951

S__30162953

S__30162954

S__30162955

S__30162957

S__30162968

S__30162969

S__59867206

S__59867207

S__59867209

S__59867210

 

About admin