โรงเรียนไพศาลีพิทยาร่วมกับเทศบาลตำบลไพศาลี จัดอบรมโครงการส่งเสริม สนับสนุน สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อดำรงชีวิต ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

About admin