โรงเรียนไพศาลีพิทยาทำพิธีตอกไม้มงคล การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) โดยพระราชปัญญาเวที เจ้าอาวาสวัดตากฟ้าพระอารามหลวงเป็นประธานในการประกอบพิธี ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561

01 01_1 02 2 03 3 04 4 05 5 06 6 07 7 8 09 9 10 10_1 011 11 12 13 14 15 16 17 18

About admin