โรงเรียนไพศาลีพิทยาขอขอบพระคุณ ศิษย์เก่าไพศาลีพิทยา รุ่นที่ 12 ทุกท่าน ที่มอบทุนการศึกษา จากการจัดแข่งขันฟุตบอลการกุศล โครงการ “ธารน้ำใจจากพี่สู่น้อง” ให้กับนักเรียนโรงเรียนไพศาลีพิทยา เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท และมอบทุนพัฒนาโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

About admin