แจ้งกำหนดการรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) , ใบประกาศนียบัตร (ปพ.2) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 6

แจ้งกำหนดการรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) , ใบประกาศนียบัตร (ปพ.2)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
📌นักเรียนที่ศึกษาต่อที่โรงเรียนไพศาลีพิทยา ให้มารับในวันเปิดภาคเรียน 1/2563 เท่านั้น

📌นักเรียนที่เรียนต่อสถาบันอื่น สามารถรับได้ในวันที่ 3, 7, 8, 9 เมษายน ในเวลาราชการ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
📌นักเรียนที่จบพร้อมรุ่นให้มารับในวันที่ 3 เมษายน เพียงวันเดียวตามช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ปล. นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย (แต่งกายด้วยชุดนักเรียน)

 91887609_3044827812246270_4134356414145495040_n 91966619_3044827785579606_140856824021647360_n

About admin