ภาพพระราชทาน นางสาววรรณวิษา กระจ่างฉาย นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑ โรงเรียนไพศาลีพิทยา ในโอกาสที่นักเรียนทุนฯ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนการศึกษาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

83258104_2880192512043135_2799464197543428096_n

About admin