พระเทพปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง และนายทรัพย์ ดวงชอุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา เข้าเยี่ยมบ้านเด็กชายรพิพันธ์ุ ชะขุนทด (โก๊ะ) เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

About admin