ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนไพศาลีพิทยาร่วมงานวันเฉลิมพระเกียรติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอไพศาลี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

About admin