ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนไพศาลีพิทยาร่วมจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนไพศาลีพิทยา วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

About admin