ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เเละนักเรียน โรงเรียนไพศาลีพิทยา ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ 3 ท่าน ได้เเก่ รองฯ นุกูล บุญปาน รองฯ พยอม เกิดมงคล เเละ รองฯ รุ้งกานต์ เอมบัว ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนไพศาลีพิทยา

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

About admin