ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอไพศาลี วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

About admin