ผอ.ทรัพย์ ดวงชอุ่ม ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสถาบันการศึกษาต่างๆ วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

01 01_1 01_2 01_3 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

About admin