ประกาศโรงเรียนไพศาลีพิทยา เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

1554484699731

1554484715634

1554484720431

1554484727642

1554484734791

1554484742097

1554484748407

About admin