ประกาศโรงเรียนไพศาลีพิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

 

 

Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg

ประกาศโรงเรียนไพศาลีพิทยา

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ผล ม.4(1)

ผล ม.4(2)

4-2

ผล ม.4(4)

ผล ม.4(5)

ผล ม.4(6)

About admin