ประกาศโรงเรียนไพศาลีพิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg

ประกาศโรงเรียนไพศาลีพิทยา

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ผล ม.1(1)

ผล ม.1(2)

ผล ม.1(3)

1-3

ผล ม.1(5)

ผล ม.1(6)

ผล ม.1(7)

About admin