ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนไพศาลีพิทยา

ตราสัญลักษณ์

ประกาศโรงเรียนไพศาลีพิทยา

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนไพศาลีพิทยา


ประกาศรับนักเรียน-ม.1-ม.4-2563-1 ประกาศรับนักเรียน-ม.1-ม.4-2563-2 ประกาศรับนักเรียน-ม.1-ม.4-2563-3 ประกาศรับนักเรียน-ม.1-ม.4-2563-4 ประกาศรับนักเรียน-ม.1-ม.4-2563-5 ประกาศรับนักเรียน-ม.1-ม.4-2563-6

About admin