ประกาศผล นักเรียนร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2561

header_sm-center

คลิก  สรุปผลกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนไพศาลีพิทยา  (ไฟล์  PDF)

คลิก  ผลการแข่งขัน (เว็บไซต์ระดับชาติ)


ภาพกิจกรรมการแข่งขันของนักเรียนโรงเรียนไพศาลีพิทยา
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2561

1 2 3 5 6 7 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 28 27 26 25 24 23 22 30 33 34 3521 4

About admin