ประกาศปิด เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนไพศาลีพิทยา ขอแจ้งปิด สถานที่ออกกำลังกายทุกที่ เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรค

92262962_3056378857757832_7618732737075085312_o

 

 

 

About admin