นายทิพย์ แดงนิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา จังหวัดนครสวรรค์ การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด ประจำปี 2563

นายทิพย์ แดงนิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวั
ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา จังหวัดนครสวรรค์
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด ประจำปี 2563 ดังนี้
การแข่งขันประเภทลู่ (เดี่ยว)

1.เด็กชายวรัญชัย อินทอง (ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทลู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี)
รางวัล ชนะเลิศ ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี ชาย

2.เด็กหญิงพัฒน์รพี อยู่ป้อม
รางวัล ชนะเลิศ ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี หญิง

3.เด็กชายณัฐนนท์ สังวรณ์
รางวัล ชนะเลิศ ประเภท วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี ชาย

4.เด็กชายธุวานันท์ สิมมาหลวง
รางวัล ชนะเลิศ ประเภท วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี ชาย

5.เด็กชายชัยทรัพย์ แพ่งกล่อม
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี ชาย

6.เด็กหญิง ชมพูนุช พลอยสวรรค์
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี หญิง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24

About admin