นายทิพย์ แดงนิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับลูกนักเรียน ม.6 ที่ได้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสถาบันต่างๆ จำนวน 85 คน

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 1314

About admin