นายทิพย์ แดงนิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยาร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2563 บริเวณหน้าโรงเรียนไพศาลีพิทยา

1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12

About admin