ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอไพศาลี 23 ตุลาคม 2560

01 02 03 3 04 05 06 07 7 08 09 10 11 012 12 111

About admin