นักเรียนโรงเรียนไพศาลีพิทยา เข้ารับฟังการบรรยายเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุม โรงเรียนไพศาลีพิทยา

71 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

About admin