นักเรียนโรงเรียนไพศาลีพิทยาร่วมกิจกรรมโครงการชวนน้องท่องธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน จัึดโดย สภาเด็กและเยาวชนอำเภอไพศาลีบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับโรงเรียนไพศาลีพิทยา วันที่ 21 ตุลาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

About admin