นักเรียนโรงเรียนไพศาลีพิทยาร่วมกิจกรรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 100 คน ซึ่งจัดโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ สาขาอำเภอหนองบัว วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

About admin