นักเรียนร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “เกษียณวาร กาลมงคล” แด่ ผอ.ทรัพย์ ดวงชอุ่ม รองฯพชรพร ผู้กำจัด และครูประทีป เหล็งไทย วันที่ 26 กันยายน 2562

IMG20190926080306 DSC_4100 DSC_4106 DSC_4107 DSC_4118 DSC_4119 DSC_4130 DSC_4132 DSC_4150 DSC_4155 DSC_4159 DSC_4198 DSC_4204 DSC_4214 DSC_4221 DSC_4223 DSC_4224 DSC_4228 DSC_4233 DSC_4242 DSC_4248 DSC_4269 DSC_4252 DSC_4272 DSC_4279 DSC_4283 DSC_4284 DSC_4287 DSC_4289 DSC_4292 DSC_4293 DSC_4294 DSC_4295 DSC_4298 DSC_4302 DSC_4326 DSC_4330 DSC_4331 DSC_4335 DSC_4338 DSC_4341 DSC_4344 DSC_4350 DSC_4352 DSC_4354 DSC_4358 DSC_4360 DSC_4366 DSC_4400 DSC_4406 DSC_4407 DSC_4413 DSC_4415 DSC_4421 DSC_4427 DSC_4430 DSC_4464 DSC_4467 DSC_4471 DSC_4479 DSC_4491

About admin