นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนไพศาลีพิทยาและโรงเรียนอื่นๆเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ผ่านระบบออนไลน์ทดแทนการฝึกภาคสนาม และประเมินผลเพื่อเลื่อนชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ณ หอประชุม โรงเรียนไพศาลีพิทยา

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

About admin