คณะผู้บริหาร พร้อมครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนไพศาลีพิทยา ทำพิธีสวดถอนก่อนการสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม)

1 2 3 4 5 6 7 8

About admin