คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอไพศาลี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13102019_๑๙๑๐๒๕_0041

About admin