คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนไพศาลีพิทยาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

About admin