คณะผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาวิชาทหารชาย และหญิง ชั้นปีที่1-3 โรงเรียนไพศาลีพิทยาเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณศูนย์ราชการอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

About admin