คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนไพศาลีพิทยาร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (66 พรรษา) วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอไพศาลี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

About admin