คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมด้วยรักและยินดี ในโอกาสที่ ผอ.สุขศรี ลำถึงแสน จะไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาใหญ่ อ.ไพศาลี และผอ.ปิยนันท์ บุญเกื้อ จะไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยลำไย อ.ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

About admin