ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

                                                                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
1. นายปฏิพน วันดี ชั้น ม4/1
2. นายภูมิพัฒน์ เจริญพร้อม ชั้น ม 4/1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
1. เด็กชายสรสิธ ภูยงค์ ชั้น ม2/2
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์ แจ่มหอม ชั้น ม3/2


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011

About admin