ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน สุดยอดนักเขียนภาษาอังกฤษ The super of English Superhero writer ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงพิยดา ทองเจือ ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ยอดเยี่ยม)

1 2 3 4 5 6 7

About admin