กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 2563 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ กลุ่มงานแนะแนว โรงเรียนไพศาลีพิทยา จัดกิจกรรมการแนะแนวศึกษาต่อ เปิดโลกกว้างทางวิชาการ ณ หอประชุมโรงเรียนไพศาลีพิทยา วันที่ 17 ธันวาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

About admin