การแสดง ชุด “สานปณิธานรักษ์ถิ่น ภักดิ์แผ่นดินพระแม่เจ้า” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอไพศาลี วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

About admin