การปฏิบัติตัวในวันสอบคัดเลือก รายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนไพศาลีพิทยา

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (covid-19)
ในการรับสมัคร สอบคัดเลือก รายงานตัว  และมอบตัวนักเรียนชั้นม.1  และม.4  ปีการศึกษา 2563

สอบคัดเลือก(วัดความรู้พื้นฐาน)
*ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 28 มีนาคม 2563
*ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 29 มีนาคม 2563

ประกาศผล
*ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 1 เมษายน 2563
*ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 4 เมษายน 2563

รายงานตัวและมอบตัว
       *ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 6 เมษายน 2563
*ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 7 มีนาคม 2563

90232583_3012679408794444_7996003982910685184_n

 

 

90113553_3012143642181354_8600439798538174464_n

About admin