กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนไพศาลีพิทยา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 8-1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

About admin