ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

ที่ตั้งโรงเรียนไพศาลีพิทยา

 

    ลักษณะที่ตั้ง
ลักษณะภูมิประเทศอำเภอไพศาลี  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดการติดต่อกับจังหวัดใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3004 สายนครสวรรค์ – ท่าตะโก – ไพศาลี อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ 65  กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ  979,457  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  611,875 ไร่  ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีภูเขาสลับกันไป สภาพทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับทำอาชีพเกษตรกรรม ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อดังนี้

 • ตั้งอยู่บนเนื้อที่   82 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา
  ทิศเหนือ : ติดอำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศใต้ : ติดอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศตะวันออก : ติดอำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
  ทิศตะวันตก : ติดอำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์

   ติดต่อ

 • โรงเรียนไพศาลีพิทยา
  เลขที่  123  หมู่  8  ตำบลไพศาลี  อำเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์
  รหัสไปรษณีย์  60220
  หมายเลขโทรศัพท์  :  056-259200,  091-8372442
  หมายเลขโทรสาร  : 056-259200
  e-mail :  phaisaleepittaya@gmail.com
   แผนที่โรงเรียน

   95877ที่ตั้งโรงเรียน Google map :  คลิก>>   แผนที่โรงเรียนไพศาลีพิทยา

 

About the Author