ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนไพศาลีพิทยา
ภาพกิจกรรม โรงเรียนไพศาลีพิทยา

โรงเรียนไพศาลีพิทยาขอขอบพระคุณ ศิษย์เก่าไพศาลีพิทยา รุ่นที่ 12 ทุกท่าน ที่มอบทุนการศึกษา จากการจัดแข่งขันฟุตบอลการกุศล โครงการ “ธารน้ำใจจากพี่สู่น้อง” ให้กับนักเรียนโรงเรียนไพศาลีพิทยา เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท และมอบทุนพัฒนาโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

ศิษย์เก่าโรงเรียนไพศาลีพิทยา รุ่น 12 ร่วมจัดกิจกรรมฟุตบอลดาราการกุศล เพื่อหารายได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนไพศาลีพิทยา

ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจุจบันร่วมกิจกรรมฟุตบอลดาราการกุศล ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00น. เป็นต้นไป ณ สนามโรงเรียนไพศาลีพิทยา

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง โรงเรียนไพศาลีพิทยา