ภาพกิจกรรม โรงเรียนไพศาลีพิทยา

พิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อถวายเป็นราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของบ้านเด็กและครอบครัว จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 23 ธันาวคม 2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนไพศาลีพิทยา

โรงเรียนไพศาลีพิทยาจัดกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน แสดงความยินดีกับ ผอ.ภาคภูมิ รังษิมาศ ในโอกาสไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

โรงเรียนไพศาลีพิทยาร่วมกิจกรรมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 และอำเภอไพศาลี โครงการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล “พระบาทปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ หอประชุมโรงเรียนไพศาลีพิทยา วันที่ 8 ธันวาคม 2559