ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนไพศาลีพิทยา
ภาพกิจกรรม โรงเรียนไพศาลีพิทยา

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมด้วยรักและยินดี ในโอกาสที่ ผอ.สุขศรี ลำถึงแสน จะไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาใหญ่ อ.ไพศาลี และผอ.ปิยนันท์ บุญเกื้อ จะไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยลำไย อ.ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

การติดตามผลการดำเนินงาน ทุนการศึกษา “เจริญชัย ส่งวัฒนา” ประจำปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

พระเทพปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง และนายทรัพย์ ดวงชอุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา เข้าเยี่ยมบ้านเด็กชายรพิพันธ์ุ ชะขุนทด (โก๊ะ) เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง โรงเรียนไพศาลีพิทยา