ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนไพศาลีพิทยา
ภาพกิจกรรม โรงเรียนไพศาลีพิทยา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนไพศาลีพิทยา จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ภาคเรียนที่1/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561

การแสดง ชุด “สานปณิธานรักษ์ถิ่น ภักดิ์แผ่นดินพระแม่เจ้า” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอไพศาลี วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2561

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนไพศาลีพิทยาร่วมงานวันเฉลิมพระเกียรติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอไพศาลี

โรงเรียนไพศาลีพิทยาขอขอบพระคุณ ศิษย์เก่าไพศาลีพิทยา รุ่นที่ 12 ทุกท่าน ที่มอบทุนการศึกษา จากการจัดแข่งขันฟุตบอลการกุศล โครงการ “ธารน้ำใจจากพี่สู่น้อง” ให้กับนักเรียนโรงเรียนไพศาลีพิทยา เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท และมอบทุนพัฒนาโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

ศิษย์เก่าโรงเรียนไพศาลีพิทยา รุ่น 12 ร่วมจัดกิจกรรมฟุตบอลดาราการกุศล เพื่อหารายได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนไพศาลีพิทยา

ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจุจบันร่วมกิจกรรมฟุตบอลดาราการกุศล ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00น. เป็นต้นไป ณ สนามโรงเรียนไพศาลีพิทยา

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง โรงเรียนไพศาลีพิทยา