ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนไพศาลีพิทยา
ภาพกิจกรรม โรงเรียนไพศาลีพิทยา

โครงการส่งเสริม สนับสนุน สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อดำรงชีวิต ระหว่างกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไพศาลีกับโรงเรียนไพศาลีพิทยา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558

นักเรียนกลุ่มจิตอาสาโรงเรียนไพศาลีพิทยาทำกิจกรรมโครงการแบ่งปันความสุขสู่ชุมชน ด้วยสะพานสร้างบุญ ณ ตลาด อ.ท่าตะโก และ ตลาด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไพศาลีพิทยา ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง โรงเรียนไพศาลีพิทยา