ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนไพศาลีพิทยา
ภาพกิจกรรม โรงเรียนไพศาลีพิทยา

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนไพศาลีพิทยาร่วมงานวันเฉลิมพระเกียรติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอไพศาลี

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนไพศาลีพิทยา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

โรงเรียนไพศาลีพิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 1-7 สิงหาคม 2561 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง โรงเรียนไพศาลีพิทยา