ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนไพศาลีพิทยา
ภาพกิจกรรม โรงเรียนไพศาลีพิทยา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนไพศาลีพิทยา จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ภาคเรียนที่1/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561

การแสดง ชุด “สานปณิธานรักษ์ถิ่น ภักดิ์แผ่นดินพระแม่เจ้า” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอไพศาลี วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2561

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนไพศาลีพิทยาร่วมงานวันเฉลิมพระเกียรติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอไพศาลี

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง โรงเรียนไพศาลีพิทยา