ภาพกิจกรรม โรงเรียนไพศาลีพิทยา

โรงเรียนไพศาลีพิทยาจัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

ภาพกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนไพศาลีพิทยา

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนไพศาลีพิทยา ทำพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมโรงเรียนไพศาลีพิทยา วันที่ 27 ตุลาคม 2559