ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนไพศาลีพิทยา
ภาพกิจกรรม โรงเรียนไพศาลีพิทยา

พระเทพปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง และนายทรัพย์ ดวงชอุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา เข้าเยี่ยมบ้านเด็กชายรพิพันธ์ุ ชะขุนทด (โก๊ะ) เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

คณะกรรมการการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ โรงเรียนไพศาลีพิทยา

ผอ.ทรัพย์ ดวงชอุ่ม ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสถาบันการศึกษาต่างๆ วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง โรงเรียนไพศาลีพิทยา