ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนไพศาลีพิทยา
ภาพกิจกรรม โรงเรียนไพศาลีพิทยา

การแสดง ชุด “สานปณิธานรักษ์ถิ่น ภักดิ์แผ่นดินพระแม่เจ้า” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอไพศาลี วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2561

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนไพศาลีพิทยาร่วมงานวันเฉลิมพระเกียรติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอไพศาลี

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนไพศาลีพิทยา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

ผู้บริหาร ครู บุคลากร พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนไพศาลีพิทยา ร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดต่างๆ ในอำเภอไพศาลี

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนไพศาลีพิทยาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

โรงเรียนไพศาลีพิทยาขอขอบพระคุณ ศิษย์เก่าไพศาลีพิทยา รุ่นที่ 12 ทุกท่าน ที่มอบทุนการศึกษา จากการจัดแข่งขันฟุตบอลการกุศล โครงการ “ธารน้ำใจจากพี่สู่น้อง” ให้กับนักเรียนโรงเรียนไพศาลีพิทยา เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท และมอบทุนพัฒนาโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง โรงเรียนไพศาลีพิทยา